Adatvédelem

Adatkezelő

Az adatkezelő a Presonores Kft. (1089 Budapest, Vajda Péter utca. 43/A Földszint 6; Cg. 01-09-947931; a továbbiakban: Adatkezelő), aki a felhasználó személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A lbhdesign.com a felhasználók számítógépére cookie-kat küld. A cookie-kat a lbhdesign.com üzleti célra nem használja, azok a lbhdesign.com oldal egyes elemeinek megjelenítése miatt szükségesek.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a korábban felsorolt adatokat keletkezésüktől számított 2 hónapig tárolja.

A kezelt adatokhoz való hozzáférés

A felhasználó személyes adataihoz kizárólag Adatkezelő munkatársai férnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek Adatkezelő nem ad át. Adatszolgáltató a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett partnerei részére Megrendelő szükséges személyes adatait továbbítja.

A felhasználó jogosult módosítani a megadott adatokat.

Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó jogai

Az Ön által megadott adatokat a Presonores Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat,Posta, aki a Presonores Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Jogorvoslatok

A felhasználók a személyes adatok kezelésének jogsértő jellegéből eredő igényüket a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseiben foglaltak szerint polgári peres úton vagy az adatvédelmi biztos előtt érvényesíthetik.

Amennyiben személyes adata kezelésével kapcsolatosan aggályai merülnek fel, kérjük forduljon először a LbH Design csapatához!

Hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, harmadik oldalakon személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, valamint a hírlevelek személyre szabása, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, személyre szóló ajánlatok készítése, kapcsolattartás. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, nem, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatokat (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

Az információk tulajdonjoga:
  • - Kijelentjük, hogy a Presonores Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A lbhdesign.com oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
  • - Aki a webáruházunkat látogatja, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
  • - A szolgáltató neve: Presonores Kft
  • - A szolgáltató székhelye: 1089 Budapest, Vajda Péter utca. 43/A Földszint 6
  • - A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@lbhdesign.com
  • - A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-947931
  • - A szolgáltató adószáma: 22990569-2-42
  • - Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
  • - A szolgáltató telefonszáma: +36/30 399-4049
  • - A szerződés nyelve: magyar